Jdi na obsah Jdi na menu
 


stížnost zamítnuta

12. 11. 2014

 

partajpg.jpg

Se zájmem jsem si přečetl vyjádření soudu návrh na neplatnost voleb do Zastupitelstva města Kuřim ve volbách konaných ve dnech 10. a 11. října 2014 podaný panem Čechem.

Tento návrh byl soudem zamítnut.

Ani mne to nijak nepřekvapilo. Úkolem soudu je především najít důvod, aby se volby neopakovaly. To nikoho nepřekvapí.  Navíc výsledek voleb v Kuřimi byl tak přesvědčivý, že i opakování voleb by jistě nic moc nezměnilo.

S tím snad budou souhlasit všichni.

Něco jiného je ale pojmenovat případné chyby a omyly a těm se v příštích volbách vyvarovat. V návrhu je spousta drobných řekněme nešvarů (Berkův pamflet, Koláčkovo odstoupení a jeho zveřejnění apod.), ale podstatné jsou pouze dva. Název strany a reklama v povolání kandidáta.

Očekával jsem jasné zdůvodnění a hlavně vyjasnění jak to bude příště.

Četl jsem vše pozorně, ale jestli je to tak, že vše je dovoleno, tak tomu jaksi nerozumím. Chápu zamítnutí, nechápu zdůvodnění.

 

 

Takže soud zde dává za pravdu odpůrci (městu), že nikde z volebního zákona nevyplývá, jaký název si má nebo musí politická strana zvolit a v tomto případě sdružení politického hnutí Starostové a Nezávislí a nezávislých kandidátů si zvolilo název Kuřimská občanská liga (KOL).

 

Jestli tomu dobře rozumím, tak si mohou například komunisté, tzn. strana KSČM do názvu strany na kandidátní listině dát třeba „Kamarádi táborových ohňů“. Kandidáti mohou mít uvedeno člen KSČM, nezávislý kandidát, či člen KDU-ČSL (má-li povolení kandidovat od strany KDU-ČSL).

Takhle to říká soud a tak to tedy bude. Stačí třeba jen jeden komunista kdekoli a název strany může být jakýkoliv. I když vlastně ani jeden není potřeba. Dobré na tom je, že nikdo nepozná, že se jedná o komunistickou volební stranu. Šikovné.

Takže konkrétně u nás u strany PRO Sport a Zdraví si můžeme dát název strany třeba „Kamarádi Jaromíra Jágra“.

Takhle se třeba ODS zakuklí pod název „Kuřimská občanská první liga“ apod.

Slavný soude, to je bezva.

Nevím tedy, proč se někteří zdržovali chozením po hospodách a sháněli podpisy, když stačilo říci nějaké nekandidující straně v Kuřimi. Ta by jim dala svolení a oni by si dali název, jaký chtějí.

Myslím, že tahle soudní taškařice byla k něčemu dobrá.

 

Pěkné jsou také ty údaje v povolání kandidáta.

Buďme konkrétní.

Pan Ambrož na kandidátce Kuřimské občanské ligy například uvádí povolání důchodce a exstarosta Kuřimi.

Soud to připouští.

Cituji:

Naopak soud má za to, že údaj o povolání kandidáta musí být takový, že v souladu s § 25 odst. 3 volebního zákona je povinností povolání uvést, tedy čím se uvedený kandidát živí.

Když uvede tento povinný údaj a pokud sdělí na kandidátní listině i v hlasovacím lístku také podrobnější údaj o svém povolání, tedy uvede např. i kde svou pracovní činnost vykonává, nebo tuto pracovní činnost více popíše, není to v rozporu s volebním zákonem, naopak o sobě podá, a to dle názoru soudu pro přiblížení se voličům, více informací, což v žádném případě není manipulace s voličem. Je pak na samotném voliči, jak tuto skutečnost zhodnotí.

Údaj o povolání kandidátů patří podle volebních zákonů mezi povinné náležitosti kandidátní listiny a hlasovacího lístku. Nic bližšího však volební zákony v této souvislosti nestanovují. Zastáváme proto výklad, že jde zcela věcí kandidáta, zda na kandidátní listině uvede povolání, ve kterém se vyučil, nebo které vystudoval, nebo zda uvede povolání nebo zaměstnání, které vykonává, popř. funkci, kterou zastává. Ponechává se kandidátovi na výběr, čím se chce voliči prezentovat. Má-li kandidát současně více funkcí nebo povolání, může na kandidátní listině uvést všechny, některé z nich, anebo může vybrat jen jediné. Pokud by však byla na kandidátní listině jako údaj o povolání kandidáta uvedena činnost, která zjevně není povoláním či zaměstnáním, ale pouhým zájmem či zálibou kandidáta nebo informací o jeho angažovanosti, může registrační úřad na takový nedostatek kandidátní listiny upozornit v rámci výzvy k odstranění vad na kandidátní listině.

 

Registrační úřad prý může na takový nedostatek upozornit, ale nemusí.

To je opravdu hned všem jasné.

Je povolání bývalý starosta Kuřimi? Co bylo, to přece logicky není. Píše se o zálibě, zájmem, angažovanosti, vykonávané povolání atd., ale to je přeci přítomný čas a ne čas minulý.

Rozumím tomu asi tak, že to může být drobný nedostatek, ale záleží na paní z úřadu (vyškolené) jak a co povolí a co nepovolí.

Dále například pan Krupica uvádí podnikatel, KME s.r.o Kuřim.

Podle mne údaj o tom, že je pan Krupica majitelem KME s.r.o nemá vůbec nic společného s povoláním.

To tam můžete psát, že jste majiteli auta, letadla, že máte portál například www.kupto.eu, že máte miniškolku Julinku (viz sezmam kandidátů KOL), pohybové studio Andy Kuřim (tamtéž) a mnoho jistě dalších absurdit.

Kdo ale určí, co se může a co se nemůže.

To snad ne ta pracovnice úřadu, která je podřízena v podstatě starostovi.

Tohle soud nechává na ní a to je špatně.

Takové rozhodnutí soudu je sice šalamounské, ale podle mne neurčující a ponechané na benevolenci zaměstnankyně úřadu.

 

Do příštích voleb je ale jasno.

 

  1. Název volební strany, hnutí je možný jakýkoli, pokud k tomu v názvu neuvedená strana vydá povolení. To vše bez nutných podpisů voličů.
  2. Do povolání je možné zapsat povolání současné, minulé (např. exstarosta) a tedy i uvažované budoucí (např. čekatel na místo ředitele České televize).

Rovněž reklama svých firem je povolena. Jistě i s portály, telefony apod.

 

Takhle tomu rozumím, je mi to naprosto jasné. Tohle soud vše povoluje.

Příští volby to bude jistě velká legrace