Jdi na obsah Jdi na menu
 


volby k Ústavnímu soudu

13. 11. 2014

volby123.jpg

Marek Čech Chápu radost některých lidí z rozhodnutí soudu, avšak obávám se, že je předčasná. Krajský soud ve svém rozhodování porušil ústavní právo účastníků řízení na tzv. rovnost zbraní. Usnesení, které je zde zveřejněno, bylo Krajským soudem v Brně vydáno dne 7.11.2014. Ve stejný den však byla prokazatelně některým účastníkům řízení doručena výzva obsahující pokyn soudu k vyjádření se k žalobě samé. V této výzvě byla dotčeným účastníkům řízení stanovena lhůta pro podání vyjádření v délece 2 dny. Znamenáto tedy, že lhůta pro podání vyjádření počítaná vednech a to včetně dnů pracovního volna a pracovního klidu skončila přesně dne 11.11.2014. A v tento den účastník řízení předložil Krajskému soudu v Brně vyjádření k žalobě. Krajský soud v Brně měl zákonnou povinnost rozhodnout o žalobě nejdéle do 12.11.2014. To, že rozhodl před termínem, není ničeho porušeno. Problém je v tom, že rozhodl před tím, než skončila účastníkům řízení lhůta pro podání vyjádření k žalobě. Rozhodnutí Krajského soudu v Brně je tak zatíženo velmi závažnou právní vadou, která zcela nicotní samotné rozhodnutí. Soud neměl pro své rozhodnutí k dispozici všechny důkazy a vyjádření účastníků řízení, k čemuž je sám zavázal. Těch bylo celkem 10. Odvolání proti předmětnému rozhodnutí sice zákon nepřipouští, nepřipouští ani dovolání, ale není dotčeno právo podat Ústavní stížnost k Ústavnímu soudu České republiky. A ta bude podána a její součástí bude rovněž návrh na vydání předběžného opatření pozastavujícího platnost voleb a to až do rozhodnutí Ústavního soudu. Pro podání Ústavní stížnosti dává zákon lhůtu 60 dnů od doručení rozhodnutí, které je předmětem Ústavní stížnosti. Zastupitelstvo může být svoláno, avšak starosta města, který zastupitelstvo svolává se tím vystavuje riziku, že veškerá rozhodnutí nového zastupitelstva budou v případě, kdy Ústavní soud zruší napadené rozhodnuití Krajského soudu, budou nicot

Tohle jsem objevil na stránkách města. Mohu potvrdit, že jsme vyzvedli dopisy v úložné době, odnesl jsem vyjádření osobně v pondělí na soud a rozsudek byl již z pátku. Velmi jsem se tomu divil a nebyl jsem sám. I jiné strany podaly vyjádření, ale jaksi zbytečně. Nevím jak je to možné, normálně bych řekl šaškárna, ale snad to byla jen úřednická chyba.

Já vůbec nemám nic proti vítězům voleb, vyhráli přesvědčivě, ale to co se děje kolem je opravdu na pováženou.

Starosta má sice právoplatné rozhodnutí, tak ať činí, jak uzná za vhodné, ale vůbec mu nezávidím.

Měl by asi pár dní počkat se Zastupitelstvem (on starostou zůstává dál), až co vyrozumí Ústavní soud, že bude, či nebude jednat.

 

Přece jenom je v Kuřimi legrace.